menu
× SZKOLENIA KALENDARZ TRENERZY O NAS AKTUALNOŚCI ZAUFALI NAM KONTAKT
Zapisz się na szkolenie
 

 

 

Organizacja:

 • Data szkolenia: 16 – 17 września br.,
 • Miejsce szkolenia: Warszawa,
 • Czas trwania: 2 dni (14 h),
 • Rozpoczęcie szkolenia: 9:00,
 • Lunch: 13:00,
 • Zakończenia szkolenia: 16:00,
 • Grupa szkoleniowa: do 12 osób.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Sala szkoleniowa
 • Trener
 • Catering: przerwy kawowe, lunch
 • Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć
 • Certyfikaty ukończenia warsztatu

*Program oraz cena szkolenia zamkniętego jest ustalana indywidualnie.

 

Cena szkolenia: 990 zł netto/za os.

        

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU I NEGOCJACJI

+

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest skierowane handlowcy z doświadczeniem lub osób zarządzają grupą handlową.
Szkolenie jest też idealne dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności sprzedaży oraz chcą lepiej funkcjonować w realiach biznesowych.

 

CEL SZKOLENIA

Prezentowane szkolenie łączy w sobie najwyższy poziom perswazji handlowej, negocjacji ceny i zaawansowanych technik sprzedaży.

Szkolenie to ma na celu przekazać kompleksową wiedzę potrzebną do prowadzenia efektywnych negocjacji. Uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, poznać własne zasoby i predyspozycje w tym zakresie – takie, które prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu biznesowego przy zachowaniu dobrych relacji z klientem.

W obliczu dużej konkurencji i dostępności produktów klienci są jeszcze bardziej wymagający i świadomi swoich potrzeb. Dlatego, tak ważne jest aby współpracować z nimi na najwyższym poziomie.
Należy pamiętać, że niezadowolony klient – przekaże swoją negatywną opinię innym.

 

UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ

 • Jakie są najskuteczniejsze techniki negocjacji i jak je zastosować?
 • Jak umiejętnie korzystać z wywierania wpływu w sprzedaży?
 • Jak odpowiednio dobrać argumenty w negocjacjach?
 • Jakie są najważniejsze zasady wywierania wpływu?
 • Jak odczytywać klienta i jego nastawienie podczas sprzedaży?
 • Jak się bronić się przed próbami manipulacji i właściwie reagować na stosowane przez klienta taktyki?
 • Jak wygląda schemat komunikacji i zadawania pytań pozwalający wygrywać negocjacje?
 • Jakie są bariery w komunikacji z klientem, które wpływają na negocjacje i dalsze relacje?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w sprzedaży i negocjacjach z klientami?

 

METODY SZKOLENIOWE

 • Elementy coachingu
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Dyskusje i burze mózgów
 • Studia przypadków
 • Analiza zachowań

 

PROGRAM SZKOLENIA: TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU I NEGOCJACJI

 

1. Wstęp do perswazji.

 • Umysł świadomy – umysł nieświadomy.
 • Pacing – podstawa w perswazji.
 • Leading, czyli prowadzenie.

Moduł prowadzony w formie „brainstorming”.

2. Sześć reguł wywierania wpływu w negocjacjach.

 • Wzajemności,
 • Społeczny dowód słuszności,
 • Lubienia i sympatii,
 • Autorytetu,
 • Niedostępności,
 • Zaangażowania i konsekwencji.

Moduł prowadzony w formie ćwiczeń grupowych.


3. Zarządzanie emocjami.

 • Emocje w zależności od ich rodzaju mogą wspomagać lub sabotować perswazję.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak emocje wpływają na podejmowanie decyzji oraz w jaki sposób je uspokajać lub odpowiednio podsycać.

Ta część szkolenia jest zbudowana z warsztatu opartego na grach, ćwiczeniach i symulacjach negocjacji.

 

4. Techniki perswazyjne.

 • Złożenia z „Nie”.

Technika pozwalająca użytecznie wykorzystać w komunikacji z klientem fakt, że nasz nieświadomy umysł nie „rozumie” słowa „nie”. Odpowiednie złożenia lingwistyczne pozwolą zyskać przewagę w negocjacjach handlowych.

 • Implikacje.

Uczestnicy zapoznają się ze strukturą, rodzajami i budową implikacji. Będą samodzielnie tworzyć teksty perswazyjne oparte o tę formę lingwistyczną.

 

5. Sleight of Mouth – iluzja słowna. Techniki rozmowy z trudnym klientem.

Użyteczne schematy językowe, które dają możliwość zmiany przekonań trudnego klienta lub odwrócenia trudnej sytuacji na naszą korzyść:

 • Hierarchia wartości – łączenie przekonania z wyższą wartością.
 • Intencja – znalezienie aspektu pozytywnego.
 • Przedefiniowanie znaczenia – zmiana słów i formy przekonania na bardziej pozytywne.
 • Konsekwencje – znalezienie konsekwencji, które podważa przekonanie.
 • Poziom szczegółu – analiza przekonania pod kątem jego szczegółów.
 • Poziom ogółu – analiza przekonania pod kątem ogólnym.
 • Kontrprzykład – sytuacja, która podważa przekonanie.
 • Odniesienie personalne – przeniesienie przykładu na konkretną osobę.
 • Zmiana rezultatu – znalezienie innego rezultatu przekonania.
 • Zmiana ramy – umiejscowienie przekonania w innym kontekście.

Moduł prowadzony w formie case study, praca grupowa.

 

6. Metamodel – formy słowne pozwalające doprecyzować zastrzeżenia klienta:

 • Usunięcia,
 • Zniekształcenia,
 • Generalizacje.

Moduł prowadzony w formie ćwiczeń indywidualnych.

 

7. Najskuteczniejsze zasady negocjacji i obrony ceny.

 • Najczęściej popełniane błędy w sprzedaży,
 • Zbiór nieużytecznych słów sabotujących sprzedaż,
 • Tryb warunkowy w negocjacjach,
 • Optyk z Brooklyn’u,
 • Wilk w owczej skórze (technika Colombo),
 • Wyższa instancja (brak pełnomocnictwa),
 • Brak wartościowania- operowanie na faktach i logice.
 • Kotwiczenie przestrzeni.
 • Asertywność – komunikowanie bez wrogości, ale stanowczo.

Moduł prowadzony w formie scenek.

Trener

Łukasz Kaca
Łukasz Kaca
CEO True Flow/ Ekspert ds. Perswazji, Negocjacji i Odczytu Ludzi/ Trener
Czytaj więcej