menu
× SZKOLENIA KALENDARZ TRENERZY O NAS AKTUALNOŚCI ZAUFALI NAM KONTAKT
Zapisz się na szkolenie

Organizacja

 • Termin szkolenia: 10-11 lipca br.
 • Miejsce szkolenia: Warszawa.
 • Czas trwania: 2 dni (14 godzin dydaktycznych)
 • Rozpoczęcie szkolenia: 9:00
 • Lunch: 13:00
 • Zakończenia szkolenia: 16:00
 • Grupa szkoleniowa: do 10 osób.

W cenę szkolenia otwartego wliczone są:

 • Sala szkoleniowa,
 • Trener,
 • Catering: przerwy kawowe, lunch.
 • Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć,
 • Certyfikaty ukończenia warsztatu.
 

Cena szkolenia: 990 zł + 23% VAT /os.

?

Szkolenie menedżerskie: Jak być liderem, planować, organizować czas i motywować ludzi?

+

Do kogo kierowany jest warsztat

Szkolenie jest dedykowane menedżerom i dyrektorom firm, którzy pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, a także usprawnić swoje działanie w roli lidera.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększyć kompetencje menedżerów, które wpłyną na poprawę efektywności pracy zespołu.
Podczas szkolenia będą doskonalone umiejętności kierowania zespołem, planowania i organizacji czasu pracy.

Uczestnicy poznają swój potencjał lidera. Udział w warsztacie rozwinie i udoskonali kompetencje komunikacyjne. Szkolenie zwiększy motywacje pracowników do realizacji powierzonych zadań.

 

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są ich mocne i słabe stron jako lidera zespołu?
 • Jak efektywnie kierować zespołem?
 • Jak planować i organizować czas pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie planowania i zarządzania czasem?
 • Jak skutecznie wspierać, motywować zespół?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie podwładnych?
 • Jak odpowiednio delegować zadania?
 • Jak komunikować się asertywnie?

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Planować i organizować czas pracy swoich podwładnych.
 • Zarządzać zespołem i wykorzystywać technik wpływania na jego efektywność.
 • Podejmować strategiczne decyzje, a także motywować swoich pracowników i odpowiednio wykorzystywać ich potencjał.
 • Efektywnie komunikować się z pracownikiem, a w trudnych sytuacjach zachować się asertywnie.

Metody szkoleniowe:

 • Elementy coachingu
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Dyskusje i burze mózgów
 • Studia przypadków
 • Analiza zachowań

 

PROGRAM SZKOLENIA MENEDŻERSKIEGO: JAK BYĆ LIDEREM, PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ CZAS I MOTYWOWAĆ LUDZI.


I. Planowanie i organizacja czasu pracy menedżera.

 

1. Mapa wizyjna – technika pozwalająca na stworzenie strategii działania.
• Ocena stanu aktualnego i sprecyzowanie celu strategii.
• Sposoby na wdrożenie wizji i strategii.

 

2. Metoda określania i realizacji celu – METODA SMART.
• Co zrobić, aby dotarcie do celu było łatwiejsze?
• Na co zwrócić uwagę w takcie planowania?
• Kontrola i weryfikacja celów i zadań.
• Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych.

 

3. Delegowanie obowiązków.
• Priorytetyzowanie obowiązków – reguła Pareto.
• Zasada Zegara.
• Operowanie na faktach i logice podczas delegowania.
• Przekazywanie odpowiedzialności pracownikom.
• Angażowanie pracowników poprzez zwiększanie ich odpowiedzialności.
• Elementy pracy z zespołem i umiejętne wyznaczanie zadań.

Moduł prowadzony w formie ćwiczeń indywidualnych.

 

II. Menager jako przywódca zespołu – osobowość lidera.

 

1. Poziomy neurologiczne Dilts’a.
• Budowanie swoich wizji jako lidera.
• Budowanie wizerunku lidera.
• Misja brygadzisty – rola, cele i zadania.

 

2. Budowanie autorytetu i pewności siebie.

 

3. Zarządzanie i kontrola emocjami.
• Stres jako element zarządzania.

 

4. Motywowanie siebie i ludzi,
• Metoda słonia.
• Metoda pełnego obrazu.
• Metoda nagradzania i rytuału.

Moduł prowadzony w formie pracy w grupie oraz „brainstorming”.

 

III. Budowanie relacji z podwładnymi:

 

1. Analiza transakcyjna – klucz do skutecznej komunikacji z pracownikiem.

• Zagadnienia związane z teorią gier Erica Berne’a.
• Bariery w komunikacji z podwładnym, a ich wpływ na późniejsze relacje.
• Dobór odpowiednich postaw w rozmowie z podwładnym.

 

2. Metamodel – technika pomagająca w rozwiązywaniu konfliktów.

• Usunięcia,
• Zniekształcenia,
• Generalizacje.

 

3. Sleight of mouth – technika pozwalająca menedżerom skutecznie zmieniać opory i przekonania pracowników.

• Hierarchia wartości – łączenie przekonania z wyższą wartością.
• Intencja – znalezienie aspektu pozytywnego.
• Przedefiniowanie znaczenia – zmiana słów i formy przekonania na bardziej pozytywne.
• Konsekwencje – znalezienie konsekwencji, które podważa przekonanie.
• Poziom szczegółu – analiza przekonania pod kątem jego szczegółów.
• Poziom ogółu – analiza przekonania pod kątem ogólnym.
• Kontrprzykład – sytuacja, która podważa przekonanie.
• Odniesienie personalne – przeniesienie przykładu na konkretną osobę.
• Zmiana rezultatu – znalezienie innego rezultatu przekonania.
• Zmiana ramy – umiejscowienie przekonania w innym kontekście.

 

4. Odczyt ludzi jako narzędzie zarządzania.

• Wpływ mowy ciała i intonacji na komunikację.
• Najczęstsze oznaki kłamstwa.

Klasyfikacja typów myślenia pracownika:

• Autorytet Wewnętrzny – Autorytet Zewnętrzny
• Egoizm – Altruizm
• Dążenie – Unikanie
• Podobieństwa – Różnice

Moduł prowadzony w formie ćwiczeń grupowych i scenek rodzajowych.

Trener

Łukasz Kaca
Łukasz Kaca
CEO True Flow/ Ekspert ds. Perswazji, Negocjacji i Odczytu Ludzi/ Trener
Czytaj więcej