menu
× SZKOLENIA KALENDARZ TRENERZY O NAS AKTUALNOŚCI ZAUFALI NAM KONTAKT

Umiejętności interpersonalne / Rozwój osobisty

+

Trening interpersonalny 

Celem szkolenia przygotowanego z myślą o kadrze kierowniczej jest doskonalenie zaawansowanych umiejętności menedżerskich. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

 • nowoczesna organizacja pracy
 • proces grupowy
 • skuteczne organizowanie efektywnej współpracy
 • w zespole
 • komunikowanie
 • inteligencja emocjonalna
 • kreatywność

replika órák 

Budowanie efektywnego zespołu 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, ale także, po modyfikacji, do zespołów pracowniczych i pracowników liniowych. Skutkiem szkolenia jest uzyskanie umiejętności skutecznego porozumiewania i wymiany informacji. Ponadto uczestnicy rozpoznają zakłócenia i bariery komunikacyjne w ich zespołach i nauczą się je eliminować. Efektem dla całej organizacji jest poprawa funkcjonowania systemu na poziomie informacyjnym i kooperacyjnym.

 • zasady skutecznej komunikacji w organizacji
 • dynamika wymiany informacyjnej
 • rozmowa jako element zarządzania
 • informowanie i feedback
 • analiza sieci komunikacyjnej w zespole i w organizacji
 • umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony
 • mapa ogólnej orientacji i mapa komunikacji
 • współdziałanie i wymiana a skuteczna komunikacja

 

Asertywność

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności asertywnej, bezkonfliktowej komunikacji w relacjach społecznych. Uczestnicy przećwiczą jak prezentować własne opinie, jak radzić sobie z oceną innych, jak bronić swoich granic i dbać o własne prawa, jednocześnie nie raniąc innych. Powiemy jak wykorzystywać umiejętności asertywnej komunikacji zarówno w kontaktach z klientami, jak również ze współpracownikami.

 • co to znaczy być osobą asertywną?
 • asertywność – czyli sposób na dobrą, bezkonfliktową komunikację
 • umiejętność odmawiania i obrony psychologicznego terytorium
 • prezentowanie własnych opinii
 • konstruktywne zmienianie swojego otoczenia
 • asertywność w kontaktach zawodowych
 • umiejętność autoprezentacji jako zdolność potrzebna
 • w rozwoju kariery zawodowej

 

Antystres

Szkolenie adresowane jest zwłaszcza do osób, które pracują w sytuacji silnej presji i przemęczenia. Uczestnicy w toku warsztatu uzyskują wiedzę na temat źródeł i skutków własnej reakcji stresowej. Potrafią rozpoznawać szkodliwe symptomy, a jednocześnie zyskują umiejętność radzenia sobie ze skutkami długotrwałego napięcia i przemęczenia. W trakcie szkolenia przeprowadzane są zajęcia rozładowujące i relaksujące. Wdrażany jest profilaktyczny program antystresowy.

 • czym jest stres?
 • źródła sytuacji stresowej
 • autodiagnoza zagrożeń i poziomu stresu
 • mapa dyskomfortu
 • metody radzenia sobie ze skutkami napięcia
 • metody radzenia sobie ze skutkami przemęczenia
 • profilaktyka antystresowa

 

Rozwój kreatywności

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoją kreatywność. Szczególnie polecany specjalistom z działów marketingu i osobom podejmującym na co dzień decyzje. Efektem uzyskanym po szkoleniu jest zdolność do wielostronnej analizy zadań, umiejętność syntezy różnych rozwiązań, a także wysoki poziom kreatywnego myślenia.

 • zdolność do twórczości a inteligencja własna
 • myślenie wertykalne i lateralne
 • myślenie analityczne i zdolność do wyciągania wniosków
 • mobilizowanie zasobów i efektywne uczenie
 • skojarzenia, mapy i obrazy jako elementy rozwoju
 • techniki rozwoju kreatywności
 • budowanie kreatywnych zespołów samosterownych
 • umiejętność odnajdywania skutecznych rozwiązań

 

Rozwój intelegencji emocjonalnej

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które kontaktują się z klientami i współpracownikami. Efektem jest wzrost dojrzałości pracowniczej, skuteczna (eliminująca konflikty) komunikacja z innymi. Wzrasta także umiejętność świadomego realizowania zadań, przy pełnym zmobilizowaniu własnego potencjału emocjonalnego. Rośnie motywacja oraz zdolność do kooperacji.

 • umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych emocji
 • budowanie dojrzałej kontroli emocji
 • asertywność w trudnych relacjach
 • umiejętność analizowania sytuacji grupowej
 • zdolność do obserwacji i współodczuwanie
 • zarządzanie własną inteligencją
 • zarządzanie inteligencją grupy

 

Efektywne komunikowanie się

Szkolenie, na którym przekazywane są takie praktyczne aspekty jak: na czym polega skuteczność komunikacyjna i na jakie pułapki informacyjne warto być „uczulonym”, jak wykorzystywać zasady komunikacji we współpracy zespołowej, oraz jak konstruować wymianę informacyjną pomiędzy zespołami.rolex replika Warsztaty te poprzedzone diagnozą mogą być kierowane do różnych grup pracowniczych, których efektywność pracy w znacznym stopniu zależy od efektywnej komunikacji i przekazywania informacji.

 

 • wymiana wiedzy, informacji i dóbr w organizacji jako czynnik integrujący zespół
 • kluczowe zasady komunikowania się
 • przekazywanie informacji i poleceń służbowych
 • znaczenie informacji zwrotnych
 • umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej osoby
 • identyfikacja z firmą a jakość i terminowość

 

Coaching i Mentoring Menedżerski

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Skoncentrowanie jest na nabyciu i przećwiczeniu umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku motywowania, modyfikowania postaw i rozwoju osobistego tak w toku pracy indywidualnej z pracownikami jak i w pracy grupowej

 • Różnice między mentoringiem i coachingiem menedżerskim
  • Postawa coachingowa [jej cele i składowe]
  • Zasady pracy coachingowej
 • Narzędzia w pracy coachingowej z podległym personelem
 • Model pracy GROW
 • Wymiarowanie i osiąganie celów
 • Stymulowanie i wspieranie rozwoju osobistego
 • Zarządzanie ścieżką kariery pracownika
 • Doraźna praca interwencyjna z pracownikiem
 • Jak uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty?